Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.07.2011 11:38 - Понятието „славяни” е служебно име на първите християни в Европа.
Автор: nestinar Категория: История   
Прочетен: 5501 Коментари: 16 Гласове:
3

Последна промяна: 29.08.2011 19:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Преди да се възприеме като име на етнос на територията на Европа и Азия днешните „славяни” – скитите, хуните, сарматите, венедите, латвийцитете и всички останали етноси, под които днес разбираме славянската „раса” СА индикирани като християни.

Каква е по численост славянската общност днес:
Белорусия - 9,735,382 Босна И Херцеговина - 2,048,500 (тук са само християните от Херцеговина),България-около 6,000,000,
Хърватска - 4,637,460 Чехия - 10,256,760 Македония - 2,054,800 Черна Гора - 598,258 Полша - 38,125,478 Русия - 141,800,000 Сърбия - 9,963,742 Словакия - 5,422,366 Словения - 2,012,917 Украйна - 45,996,470
Към 500г.от н.е. – около 30 000 000 европейци, когато се появява за пръв път понятието „славяни”.
Към славянските територии несъмнено е и днешна Унгария, тъй като маджарите се настаняват там през ХІІ. Австрия също е била тотално славянска преди германската експанзия на изток през средните векове. Румъния до ХVІІІ в. използва българската писменост и българския език като официален. Гърция до Пелопонес е указана като присъединена към „скитската пустиня” и т.н. Тези обяснения ги правим, за обяснение на „сивият клин” който съществува на приложената карта. През Vв. Той очевидно не съществува и меридиана от днешния гр. Триес до най-южната точка на Балтийско море очертава линията между „славянството” и останалите популации.
Защо именно Източна Европа е обхваната от „славянската” самоиндикация ? Много просто. Защото точно от тук започват проповедите на Ап. Павел, Ап.Андрей Първозвани (т.е. първият ученик на Исус) и останалите по-малко известни учители и разпространители на първо-християнството. И тази верска експанзия на новата религия се движи ОТ ИЗТОК НА ЗАПАД И ОТ ЮГ НА СЕВЕР. Тази религия (като всяка друга) започва своето настъпление по методите на убеждението и много по-късно, стотици години по-късно, когато се комерсиализира, предприема и насилнически действия. Действия свързани с търговския-веществен момент в религията, когато тя става държавна религия, става данъчно обременена, източник на доходи за държавната хазна и т.н. До VІІ –VІІІ в. обаче религията печели своите привърженици най-вече по мирен път. Какви са най-разпространените квалификации по отношение на „славяните”:

І- Те са роби – склави, склавони.
Най-разпространеното мнение сред фанариотите. Несъмнено славяните са роби, но не са роби на човеците, а роби на своите разбирания за справедливост, подредба на света и т.н. Те са роби на Бога, а не на хората. Те вярват в Царството Небесно, в подредеността на Света по божие предопределение и каквото и да йм се случи, ТЕ го приемат като Божия благодат, Божия проверка или Божие наказание. Т.е. обществената йм връзка с тези, които не изповядват същата вяра е нулева. Именно такова е разбирането и на гърците за „славяните”, преди Юстиниян Велики, който ликвидира Атинската философска школа да сложи край на „елинизма” в историята.

ІІ. Те са сакалиби .

Име използвано от арабите за народите около Дунав  в частност за християните. Това не е арабска дума. Ние можем да изведем нейната етимология от латинските корени - „сак” – свещен ( Сакар, саки, саксонци, и т.н.) и „либи” – ( крайно „и” не е под ударение и подлежи на палатизации) – либе (изгора, т.е. свободна мома незадомена), Либерта(свобода), либерийци (свободните) и т.н. Като цяло сакалиби има българския израз – Свещеносвободни, Вяросвободни, Свободноверци и т.н.

ІІІ. Словени. – най-разпростареното име като тълкуване на „славяните”. Очевидния му корен е „слово”.
това е точен и АБСОЛЮТЕН РЕПИТ НА НОСИТЕЛИ НА БОЖИЕТО СЛОВО. С други думи – християноносители, библионосители, словобогоносители, словници. И до днес сред българското общество е разпространено вярването, че думите „В началото бе словото” са началните думи на Библията. Ние дори сме убедени, че това са били началните думи, на ТАЗИ БИБЛИЯ, която е била разпространена по нашите земи. Началните думи на тези книги, които са били ПЪРВИТЕ НОСИТЕЛИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО по днешните и вчерашни български земи, а най-изначалната от началните е СЛОВОТО. Ясни са манипулациите, изборната селекция – кои книги да са в Библията и кои не в средните векове, затова няма да се спираме на този въпрос.

Източници тълкувани според ССТ:
А. За старинността на славянския праезик:
А.1.„…Още в 1788г.William Jones, първият председател на основаното в Калкута дружество за изследване на Азия, бе казал, че по корена на глаголите и по граматическите си форми санскритския език стои тъй близо до гръцки и латински, че то не може да се дължи на някаква случайност. Обаче това родство, което се считаше за родство защото се виждаше от пръв поглед, трябваше да се докаже научно, което извърши Franz Bopps. В 1833г. Бопс предприе да напише едно съчинение върху корена на нашия език (немския – бел.моя) и за следните езици като сродни: санскритски, зендски, т.е. езика на свещените книги на Заратустра, гръцки, латински, литовски, готски и немски. Обаче още във втория том на своята сравнителна граматика, той взе и славянския език в рода на сродните. . . .Към тая фамилия езици принадлежат тракийския, фригийския, илирийския и венедския, които до сега се мислеха за изчезнали. Тези едно време съставляващи един народ народи били живели в Азия и от Азия се била преселила в Европа една част от тях. Това преселение сега се оспорва от много учени, защото се мисли, че преселването е станало от Европа към Азия.”
Herman Hirt : Die indogermdnen Bd.I,S.74-82
Д-р Г.Ценов : Произхода на българите…стр. 140

А.2. „ Много нови, а особено инородни писатели, незапознати добре със старата славянска история, са считали славяните за съвсем нов народ, който се е появил в Европа тепърва в V в. заедно с хуните, аварите и др. варвари. …Доказателство за това. . . .са другите народи от същата раса, келтите, германците, литовците, траките, гърците и латинците …. и ние смело твърдим, че ако славянското племе да е дошло някога от Азия, това ще да е станало в онези непроницаеми тъмни времена, когато другите народи на индогерманската раса (съвременен термин „индоевропейци” . бел.моя), разпростирайки се полека-лека от изток към запад, поселиха със своя род почти цяла Европа с изключение на най-отдалечените краища…”
Schafarik: Slovanske Narozirnosti, Slavische Altertumer, Bd. I Leipzig 1848. S. 38.
Д-р Г.Ценов „Произхода…” стр.141.
А.3. „ По мнозехъ же временехъ сели соуть Словене по Дунаiеви, къде iесть ныне угорска землiа и болгарьска. И от техъ Словенъ разидоша сiа по земли и прозваша сiа имены своими, къде седоше на которемъ месте; iако пришъдъше седоша на реце именемь Морава, и прозваша сiа Морава, а дроузи Чеси нарекоша сiа; а се ти же Словене; Хорвате Белии и Сербь и Хороутане Волахомъ бо нашъдъшемъ на Словены на Дунайскыiа . .. . седоша на Висле и прозваша ся Лiахове друзии Лоутичи, ини Мазовашане ини Помориане. Тако же и ти Словене пришъдъше и седоша по Днепроу и нарекоша сiа Полиане, а дроузии Древляне, за не седоша в лесехъ, а дроузииседоха междоу Прлипетию и Двиною и нарекоша сiа Дреговичи, ини седоша на Двине и нарекоша сiа Полачане, речъкы ради iаже течеть в Двиноу, именемъ Полота, отъ сеiа прозваша сiа Полочане. Словене же седоша около iезера Ильмерiа и прозваша сiа своимь именемь, и съделаша градъ и нарекоша Й Новъ Градъ, а друзии седоша по Десне и по Семи и по Соуле и нарекоша сiа Северъ и тако разиде сiа Словеньскы iазыкъ темъже и грамота прозва сiа словенская..”
Miklosich: Chronica Nestoris. III

А.4. „..Норци еже соутъ словене..”
( Провинция Noricum, граници, на запад Реция, на север Дунав, на изток Горна Панония, на югоизток Илирия. Днес тази бивша провинция е в границите на Бавария, Австрия и Италия. Перефразирана бел. От Г.Ценов)

А.5. „..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."
Miklosich: Chronica Nestoris. ХХ.

Не можем да не се спрем на следния израз на д-р Г.Ценов, показателен за цялата историческа мисъл на ХІХ и ХХв.:
„.. . Апостол Павел е дохождал при македонците, тъй че македонците са славяни..”

Този синдром на „лична лингво-безнаказаност” да се тълкуват текстове по начин, АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗЕН НА ИЗПИСА, е фатална болест и на днешната историография.
Нека разгледаме внимателно изказа (в съвременен прочит) на Нестор:
„Тук във този Илирик някога е идвал Апостол Павел, защото (понеже, тъй като) тук бяха първите славяни”.
Нестор не каза тук „дойдоха” или „пристигнаха” първите славяни, той казва „бяха”. И този глагол „бяха” индикира абсолютно точно, че „славяните” са се появили там по някакъв друг начин, различен от „пристигане” или „преселване”. Този начин е единствено във възможността ИЛИРИЙЦИТЕ ДА СЕ НАРЕКАТ СЛАВЯНИ. Защо? Защото са станали привърженици на християнското Слово и искат името йм да бъде свързано с тяхната вяра. По късно, както казва Нестор по-горе, те биват наричани по местата на заселването си, но тези места по никакъв начин не променят тяхното основно „статукво” славяни – синове и дъщери на Божието Слово.
„Илирия” е понятие в Римската империя преди да се появи понятието „славяни”. Нестор обаче заявява, че точно в Илирия са „били” първите славяни. Несъмнено илирийците са станали „славяни” и поради тази причина при тях идва Апостол Павел, идва при Славещите християнското слово да утвърди и разшири християнската вяра с присъствието си на Апостол.

След това Теофилакт Симоката идентизира гетите със славяните във Thephil Simoc III, 4.
Прокоп във “ de aed 4.II,p.304” говори, че Филипопол и Плотинопопол били заобиколени със „славяни” и . . . .
тръгва схващането по европейските кабинети, канцеларии и аули, че славяните са „население” дошло от Азия.

Няма да продължаваме с излагане на тезата, като ще оставим разрастването и окончателното й приемане или отхвърляне да бъде сторено от други заинтересовани от тази гледна точка за славянството. Ще нахвърлим само няколко заключителни мисли:

І. „Славяните” в древността са точно такова понятие за етнос, образувано точно по същият начин, както в по-ново време е формирано понятието „араби”. Разликата е само в същността на първоизточника – при славяните за основа служи Словото, докато при мюсулманите личното име Исмаил, при Съботяните името от седмицата Sabat и т.н.

ІІ. Неразбирането на Европейската история като резултат от икономически и религиозни тежнения върху нея, довели до формиране и на понятийни формирования, води до прелетно-миграционното разбиране на историята, което обяснява всички понятия с „етноси” и всички европейски народи, като „пристигнали” или „изчезнали”.

ІІІ. Причинността за появяването на понятийните имена които ни касаят „българи” и „славяни” е една и съща – те са продукт на развитието на езика и неговата терминология. Самото съществуване на двата термина в ареала на европейското мислене също е обусловено от характеристиките на областта която ги поражда:
А. При „българите” това са военните структури на римската армия и 500г. те съществуват само там, докъдето са ареалите на римската империя.
Б. „Славяните” и техните общности добиват разрастване след миланския едикт, защото едва 150г. след него след това имаме сведения за славянски „князе”. Но християнските общности на Балканите са от І и ІІв.
В. Християнството като първоначални структури несъмнено е на латинска и гръцка езикова основа. Там то се индикира като католици и протестанти, лютеранство и т.н. в ново време. Понятия излезли от лични имена или понятия – точно както и „славянството”. Че едните не са получили такова разпространение като другите, несъмнено е следствие на факта, че разпространението на „славянството” сред скити, хуни, даки и т.н е обусловено от сродните йм говори. Докато в днешно време, религиозното йм самоопределение е добило смисъл на етностно самоопределение, след появяването на сравнителното езикознание и научното вникване в същността на езика.

ІV. Точно около Дунав бяха упоменати хуни и гети „заобиколени от църковни палатки” от Йордан през VІв. като християни и точно там са упоменати и първите славяни. Нека не забравяме, че първата християнска църква в Източна Европа е основана от Ап.Андрей в Илирия в Скопие. Точно там, където Нестор указва, че „бяха първите славяни”.

V. Абсолютно ни е ясно, защо гърците наричат „славяните” варвари. Когато илирийските християните са СТАНАЛИ славяни, то гърците не съществуват като „понятие” в историята. Имаме ахайци, коринтци, македонци, българи, НО гърци няма. Това няма как да не бъде преиначено от гръцките измекяри действащи под чалмата на Султана през ХІІІ – ХVІІІ в. и пишещи както йм е угодно и изгарящи всичко което не йм изнася.

VІ. Въстанието на Тома Славянина през погледа на ССТ е именно религиозно въстание на първо-християните срещу иконоборците и т.н. и т.н.
http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t93468.htmlГласувай:
6
31. divna8 - В западното общество, думата &q...
21.07.2011 11:50
В западното общество, думата "слав", "славяни" често е била синоним на "роб", "роби" - особено когато е трябвало да се вложи в нея обиден аспект.
По принцип народност "славяни" никога не е съществувала - това е сборно наименование за група племена. Тъй че, Аспарух никога не е воювал и гонил от територията им "славяни" - той е претендирал за родовата си земя!!!
Благодаря за постинга! Поздравления и хубав ден :):):)
цитирай
2. nestinar - В западното общество, думата &q...
21.07.2011 12:09
divna8 написа:
В западното общество, думата "слав", "славяни" често е била синоним на "роб", "роби" - особено когато е трябвало да се вложи в нея обиден аспект.
По принцип народност "славяни" никога не е съществувала - това е сборно наименование за група племена. Тъй че, Аспарух никога не е воювал и гонил от територията им "славяни" - той е претендирал за родовата си земя!!!
Благодаря за постинга! Поздравления и хубав ден :):):)

"Славянско море" заляло Балканите не имало никога в смисъла,който са влагали и влагат гръцката,австроунгарската и велкоруската теории!
цитирай
3. letopisec - а сакалиба на арабоезичните автори
21.07.2011 12:41
и те ли са служебно име за християни; това че славяните са били роби е верно, но късно-античните летописи никъде не дават сведение, че клавяните на Прокопий, Менандър, Теофилакт и т.н. не са етническа общност, а просто служебно име на роби...доста слаба статия
цитирай
4. nestinar - и те ли са служебно име за християни; ...
21.07.2011 13:06
letopisec написа:
и те ли са служебно име за християни; това че славяните са били роби е верно, но късно-античните летописи никъде не дават сведение, че клавяните на Прокопий, Менандър, Теофилакт и т.н. не са етническа общност, а просто служебно име на роби...доста слаба статия

Арабите са наричали сакалиби християнското население около Дунав.
Хич не ми харесват хора,които по презумпция, се изказват като последна инстанция!
Да ти кажа честно,втората част на мнението ти хич не я разбрах!?
цитирай
5. germantiger - ...
21.07.2011 16:41
Като споменаваш, че Австрия до средните векове е тотално славянска (каквато всъщност не е), хубаво е да споменеш, че Полша допреди 4 век от н.е. е тотално германска, славянска "раса" няма, има балтиди и то с няколко "разклонения", не че на клона са някои славяни...
Блатидите също са микс от расови типове и всъщност произлизат от типичните за германските народи антропологични типове.
цитирай
6. letopisec - Арабите са наричали сакалиби християнското население около Дунав.
21.07.2011 16:41
хайде де, дай източници...понеже това е неадекватно
цитирай
7. letopisec - хуните, според теб
21.07.2011 16:45
били славяни; ти ще преоткриеш нов свят...или поне ще повториш Иловайски, учен от 19 в.
цитирай
8. nestinar - Като споменаваш, че Австрия до с...
22.07.2011 08:13
germantiger написа:
Като споменаваш, че Австрия до средните векове е тотално славянска (каквато всъщност не е), хубаво е да споменеш, че Полша допреди 4 век от н.е. е тотално германска, славянска "раса" няма, има балтиди и то с няколко "разклонения", не че на клона са някои славяни...
Блатидите също са микс от расови типове и всъщност произлизат от типичните за германските народи антропологични типове.


ИСТОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВСТРИЯ
Около V В. пр.Хр. в днешните австрийски земи се заселили келтите и постепенно се смесили с местното илирийско население. През 15 г. римляните завладели Австрия, а през V-VII в. тук се установили германски и славянски племена.
http://www.souvl.com/evro/page17.html
цитирай
9. nestinar - хайде де, дай източници. . . понеже ...
22.07.2011 08:19
letopisec написа:
хайде де, дай източници...понеже това е неадекватно


Я, прочети отново постинга!Ако обичаш!
цитирай
10. anonymousbulgaricus - Тезата ти е интересна и изкушаваща ...
22.07.2011 10:37
Тезата ти е интересна и изкушаваща признавам си, но за да стане съдържателна би следвало да отговори на някои въпроси и съждения, които са неизбежни при прочитането й:
1. Християнството се разпространява във всички посоки на света, тъй като противно на общата представа Апостолите не са 12 + 1 (Матий, избран след жребий на мястото на Юда Искариотски)+1 Апостол Павел. Те са 12 + 70 + 1. Първите мисии на тези Апостоли са в посока Мала Азия, Египет и Близкия Изток. Първата неюдейска християнска община е в Антиохия - т.е. словото се разпространява в много повече лъчи, от много повече хора и преди да стигне до Балканите, а след това на север от Дунав.
2. След първите названия "юдейска секта", външните хора наричат последователите на Христос "християни", което си остава и до днес. Те самите се самоназовават "братя", "вярващи", "избрани", "светци". Разпростаняват "божието слово и закон", но никъде не се самонаричат или наричат "словени" или славяни".
3. Християнстовото до неговата официализация през 4 век се разпространява на епископски и мисионерски принцип. Отците на църквата от 2 век го стабилизират като проповед и реформират като организационна система, но никъде не наричат християните или себе си "словени" или "славяни".
4. В този период християнството прониква до Индия на изток и до Англия на запад - никъде по тези места християнските общности и вярващите не са наречени "словени" или "славяни", не са се самонаричали така - или поне няма изворови податки. Да разпространявали са "Словото божие", но да го разпространяваш и да се самоотъждествиш с него са две много различни неща.
5. Първите приели християнството народи като арменци, сирийци, арамейци, копти, египтяни, юдеи, еритрейци, индийци, етиопци и т.н. и днес изповядват християнство различно от двете православия (източно и западно) и никога не са се наричали и не са били наричани "словени" или "славяни".
цитирай
11. anonymousbulgaricus - опа тук има модерация на коментари ...
22.07.2011 10:38
опа тук има модерация на коментари (цензура) е жалко че не копирах коментара си, ако го пуснеш ще продължа) поздрави!
цитирай
12. nestinar - опа тук има модерация на коментари ...
23.07.2011 10:48
anonymousbulgaricus написа:
опа тук има модерация на коментари (цензура) е жалко че не копирах коментара си, ако го пуснеш ще продължа) поздрави!

И аз съжалявам,но просто съм принуден,защото по тъмни доби влизат едни...
Очаквам да се включиш с продължението!
цитирай
13. solinvictus - Иисус е реформатор на СЗ и именно НЗ е ...
24.07.2011 10:52
Иисус е реформатор на СЗ и именно НЗ е "СЛОВОТО" което се разпространява!И аз съм на същото мнение "Словените" са именно тези.Никъде в изворите няма славЯни и тези които искат да се бият с Тома са именно такива -религиозни симпатизанти и той ги бунтува срещу имперския юдеизъм!
В най старата Библия е променена думичката "ХР-И-СТОС" от "ХР-Е-СТОС" а както знаем крестосите са степен на посвещение.Има надписи които го потвърждават.

Много неуки и завършили школите на комунизма се опитват да тълкуват разни религиозни въпроси .Например :
Константин извършил "официялизация"на религията и Тя (религията станала като БКП-то) ...неграмотни са кво да ги прайш?
поздрав!
цитирай
14. nestinar - Иисус е реформатор на СЗ и именно НЗ е ...
24.07.2011 13:46
solinvictus написа:
Иисус е реформатор на СЗ и именно НЗ е "СЛОВОТО" което се разпространява!И аз съм на същото мнение "Словените" са именно тези.Никъде в изворите няма славЯни и тези които искат да се бият с Тома са именно такива -религиозни симпатизанти и той ги бунтува срещу имперския юдеизъм!
В най старата Библия е променена думичката "ХР-И-СТОС" от "ХР-Е-СТОС" а както знаем крестосите са степен на посвещение.Има надписи които го потвърждават.

Много неуки и завършили школите на комунизма се опитват да тълкуват разни религиозни въпроси .Например :
Константин извършил "официялизация"на религията и Тя (религията станала като БКП-то) ...неграмотни са кво да ги прайш?
поздрав!

Доколкото аз знам,Тома не е бил"славянин",но въпреки това е бил наричан Славянина поради религиозната си принадлежност.
цитирай
15. terciman - Не роби а оръдия, ако по-точно.
26.07.2011 19:24
"Не са роби – склави, склавони.
Най-разпространеното мнение сред фанариотите. Несъмнено славяните са роби, но не са роби на човеците, а роби на своите разбирания за справедливост, подредба на света и т.н. Те са роби на Бога, а не на хората..."
В тюркском (в частности, в суфийской поэзии) КЪУЛ= орудие (ср. глагол КЪУЛЛАНМАКЪ (совр. крымтатарский яз.) использовать как орудие, употреблять) николько не оскорбительно: "орудие Бога".
цитирай
16. germantiger - ;)
18.08.2011 12:07
Вероятно първите демографски групи в земите на днешна Австрия са били халщатското население и келтите от 9 век пр.н.е.
Впоследствие на юг от Донау/Дунав/Данубе са живеели романизирани келти, на север германски народи, основно маркомани и квади.

През 2 век сл.н.е. започнали войните на Марк Аврелий с маркоманите 166-180 г., които се разселвали на юг. С преминаването на готите през 395г. през Австрия се налага процес на заселване на германски племена като ругиите и по-късно лангобардите! От края на 5 век източно-алпийския регион е включен в кралството на Теодерих.

След това се налагат лангобардите които имат известните некрополи край Холабрун и Кремс и особено значителните в Мария Понзе, към 568г. те продължават към северна Италия! ЕДВА ТОГАВА В 6 ВЕК В РЕГИОНА ЗАПОЧВАТ ДА МИГРИРАТ ОСНОВНО БАВАРИ, АВАРИ И СЛАВЯНИ!

Иначе казано - НЕ СА ТИ ЯСНИ "РАБОТИТЕ" С АВСТРИЯ - ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОГА ДА ТИ ПОСОЧА ДЕСЕТКИ КНИГИ, НО НЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА АВСТРИЯ, КОЯТО МНОГО ПРЕДИ ДА Е СЛИВЯНСКА Е ВСЪЩНОСТ ГЕРМАНСКА - факт!

Факти или твоите пропуски
1. Австрия е германска преди да е сливянска
2. Не 5-и, а 6-и век идват славяните и то не само те, а заедно с други народи "вълни"
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nestinar
Категория: Други
Прочетен: 849034
Постинги: 381
Коментари: 1139
Гласове: 2590
Архив
Календар
«  Декември, 2017  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031